Osoby, które pracują często są przekonane, że na emeryturze odżyją, będą spędzały czas na samych przyjemnościach. Niestety jesień życia często nie wygląda tak jak sobie wyobrażamy. Samotność często jest jedynym towarzyszem starszej osoby. Nie musi tak być.

Czas na odpoczynek

Jesień życia powinna być czasem zasłużonego odpoczynku. Nie zawsze tak jest. Często osoby starsze czują się samotne, a za jedynego towarzysza mają telewizor. Nie musi tak być!

Domy opieki mazowieckie to alternatywa dla samotnej starości. Trzeba pamiętać, że starsze osoby potrzebują nie tylko towarzystwa, ale również opieki. Sprawność fizyczna starszych osób pogarsza się z dnia na dzień. Takie osoby mają trudności, by przygotować sobie posiłek, herbatę czy kąpiel.

Dom seniora Warszawa to przede wszystkim szansa na zapewnienie starszej osobie całodobowej opieki. Tu senior nie musi się troszczyć o zrobienie sobie posiłku, nawet nie musi pamiętać, by go zrobić. Opiekunowie o to zadbają.

Starsze osoby często uwięzione są we własnych domach, z których boją się wyjść. Brak ruchu na świeżym powietrzu prowadzi do wcześniejszej utraty sprawności. Koło się zamyka.

Dom seniora Warszawa również dba o tę stronę życia starszej osoby. Zajęcia na świeżym powietrzu, spacery czy ćwiczenia pomagają odroczyć ten moment, w którym starsza osoba będzie skazana na całkowitą utratę sprawności ruchowej.

Jesień życia a choroba

Nie wszystkie starsze osoby są sprawne fizycznie. Wiele osób zmaga się również z chorobami wieku starczego, które wpływają na umysł. Choroba Alzheimera powoli i nieubłaganie odbiera świadomość starszym osobom.

Dom opieki dla chorych na Alzheimera to nie tylko opieka, która ma na celu zadbać o zaspokojenie codziennych potrzeb seniora. Ważne są również ćwiczenia, które pomagają jak najdłużej utrzymać się w dobrej formie.

Nauka tańca towarzyskiego, wycieczki, nauka malowania czy języków obcych to wszystko nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim trening dla mózgu, który przedłuża jego sprawność. Dzięki zadaniom, w czasie których mózg musi pracować pozostaje on w ciągłej gotowości do rozwiązywania kolejnych zadań.

Dom opieki dla chorych na Alzheimera gwarantuje również bezpieczeństwo starszej osobie. Pozostawienie takiej osoby w domu jest nie możliwe, gdyż może ona sobie zrobić krzywdę lub się zgubić. W domu opieki mazowieckie będzie czuła się bezpiecznie.