Oczywistym jest, że domy opieki mazowieckie są w szczególny sposób narażone na transmisję wirusa COVID-19. Problem w tym, że konieczność ochrony zwykle starszych pensjonariuszy, nie może zasłaniać względów etycznych. Jak zatem poradzić sobie w dobie pandemii z problemem częstych zarażeń u osób mieszkających w tych domach?

Pomieszczenia przejściowe

Każdy Dom opieki warszawa wprowadza własne standardy, jeśli chodzi o ochronę osób starszych przed koronawirusem. Dość ciekawym, a zarazem koniecznym pomysłem było wprowadzenie tzw. pomieszczeń przejściowych, w których lokuje się nowoprzybyłych pensjonariuszy. Pobyt ten ogranicza się rzecz jasna do zaledwie kilku dni, a w jego trakcie dana osoba jest badana pod kątem COVID-19. Jeśli wynik testów będzie negatywny, to dom opieki Warszawa przenosi daną osobę do standardowych pomieszczeń.

Widzenie “przez szybę”?

Ograniczenie kontaktów pomiędzy osobą starszą a rodziną, zmusiło personel wielu mazowieckich domów opieki (i nie tylko) do wprowadzenia systemów komunikacji zdalnej i to zarówno na poziomie audio, jak i wideo. Co więcej, niektóre domy opieki Warszawa wprowadziły również możliwość wizyt “przez szybę”, dzięki której dana osoba jest skutecznie (pod kątem wirusologicznym) odseparowana od potencjalnych zagrożeń. Nawiasem mówiąc – taka forma komunikacji jest bardzo pożądana w warszawskich domach opieki, gdyż zastępuje ona dość uciążliwą rozmowę poprzez tablet lub smartfon.

Badanie personelu

Nie ulega wątpliwości, że ryzyko zagrożenia epidemicznego w domach opieki jest największe w przypadku… personelu. Ludzie ci kontaktują się nie tylko z pensjonariuszami, ale też ze swymi rodzinami i przyjaciółmi, co niesie ze sobą ryzyko transmisji wirusa bezpośrednio na osoby starsze. Wiele domów próbuje radzić sobie z tym problemem poprzez szeroko zakrojone testy i badania, aczkolwiek mimo to do transmisji i tak dochodzić (niestety) będzie. I choć wykluczenie tego ryzyka jest niemożliwe, to profesjonalne domy opieki Mazowieckie w miarę skutecznie radzą sobie z tym problemem.

Podsumowując, realia epidemiczne sprawiły, że domy opieki Warszawa coraz częściej stawiają na zaawansowane, a zarazem etyczne metody ograniczenia transmisji wirusa. Na szczęście – po pierwszym szoku – liczba zakażeń u osób starszych wciąż maleje, co niewątpliwie jest efektem skutecznej polityki przeciwzakaźnej.