Echokardiografia nie jest badaniem rutynowym. Aby badanie zostało wykonane, muszą wystąpić konkretne czynniki ryzyka rozwoju chorób układu krwionośnego. Oczywiście muszą one zostać potwierdzone w wywiadzie z rodzicami dziecka.

Echo serca płodu – czym jest badanie?

Echo serca jest badaniem ultrasonograficznym. Ma ono na celu ocenienie tego narządu, czyli jego struktury, kurczliwości, a także rytmu oraz ewentualnych nieprawidłowości. Warto także zaznaczyć, iż ocenie podlegają również naczynia krwionośne. Więcej na temat badań na stronie https://www.gyncentrum.pl/echo-serca-plodu-echokardiografia.

Oczywiście w przypadku, gdy nie występuje żadna nieprawidłowość w pracy serca, nie ma konieczności wykonywania echa serca u płodu. Warto wspomnieć, iż badanie to jest dosyć skomplikowane i w Polsce niewiele ośrodków zajmuje się kardiologią prenatalną.

Jakie wady wykrywa echo serca płodu?

Serce płodu to niewielka struktura. W trakcie badań oceniany jest cały układ krwionośny płodu. Oczywiście najważniejszym narządem, jaki poddawany jest badaniu, jest serce. Ponadto ocenie poddawane są zlokalizowane w jego sąsiedztwie naczynia krwionośne.

Podczas badań echa serca płodu lekarz może stwierdzić nieprawidłowości w jego budowie, a także zaburzenia kurczliwości oraz odbiegający od normy rytm. Ocenie także podlegają wszelkiego rodzaju anomalie, które dotyczą naczyń krwionośnych.

Kiedy niezbędne jest badanie echo serca płodu?

Badanie echo serca płodu nie jest badaniem wykonywanym rutynowo. Im większe jest serce dziecka, tym dokładniej można je ocenić. Dzięki temu można stwierdzić, jakiego rodzaju nieprawidłowości i wady pojawiają się w sercu lub naczyniach krwionośnych.

Echokardiografię zaleca się jedynie w sytuacjach, kiedy występuje podejrzenie wady serca lub naczyń krwionośnych, które zostały stwierdzone w badaniach USG.