Świadomość społeczna dotycząca wiedzy o zagrożeniach biologicznych jest coraz większa, co powodują zwiększoną dbałość o higienę otoczenia. Dezynfekcja, a także sterylizacja to procesy dekontaminacyjne, które stosowane są głównie w placówkach medycznych i nie oznaczają wbrew pozorom tego samego procesu.

Procedury sanitarne w placówkach medycznych i kosmetycznych

Oczywisty jest fakt, że dezynfekcja medyczna oraz sterylizacja medyczna są niezbędnymi procedurami higienicznymi w placówkach służby zdrowia. Jednak przepisy prawne, które opisują procedury dekontaminacji powierzchni oraz narzędzi medycznych zostały także rozszerzone na placówki, w których przeprowadza się zabiegi skutkujące przerwaniem ciągłości skóry, czyli salony fryzjerskie, kosmetyczne oraz salony tatuażu.

Rodzaje procedur dekontaminacyjnych

Procesy dekontaminacji to zabiegi przeprowadzane w celu pozbycia się i zniszczenia drobnoustrojów. Do procesów tych można zaliczyć trzy procedury takie jak sanityzacja, dezynfekcja i sterylizacja. Decyzja o ich zastosowaniu zależna jest od poziomu zagrożenia biologicznego.

Warto tutaj zauważyć, że każdy z tych trzech procesów charakteryzuje się zróżnicowaną skutecznością w kwestii pozbycia się i całkowitego zniszczenia drobnoustrojów.

Dezynfekcja i sterylizacja – czy oznaczają to samo?

Sanityzacja jest procesem mycia lub odkurzania powierzchni. Dezynfekcja medyczna ma na celu pozbycie się wegetatywnych form drobnoustrojów przy pomocy środków chemicznych, natomiast sterylizacja polega na całkowitym pozbyciu się wirusów, bakterii i grzybów także w ich formach przetrwalnikowych przy użyciu specjalnych sterylizatorów. Należy tutaj podkreślić wyraźną różnicę pomiędzy dezynfekcją i sterylizacją medyczną, a mianowicie Sterylizacja medyczna skutkuje tym, że materiał poddany procedurze jest materiałem jałowym, czyli pozbawionym wszelkich mikroform żyjących.

Sanityzacja oraz dezynfekcja są bardzo często procedurami poprzedzającymi proces sterylizacji medycznej. Całkowitemu wyjałowieniu poddawane są przede wszystkim narzędzia, które mają bliski kontakt z tkankami ludzkimi i mogą stać się źródłem groźnego zakażenia.

Jako zauważono wcześniej, dezynfekcja oraz sterylizacja nie są tym samym procesem, ponieważ angażują one inne techniki i metody czyszczenia w celu pozbycia się drobnoustrojów, a także eliminują je w różnym stopniu.