Ciąża nie zawsze przebiega całkowicie prawidłowo. Za sprawą badania prenatalnego częściowo sprawdza się ten przebieg, gdyż badanie to umożliwia ocenę stanu zdrowia dziecka będącego jeszcze w brzuchu mamy. Badanie prenatalne pozwala wstępnie zdiagnozować różne choroby genetyczne i wady wrodzone. Bardzo ważne jest to, że istnieje możliwość przeprowadzenia go już na samym początku ciąży.

Podstawowy podział badań prenatalnych

W zależności od tego, w jaki sposób to badanie będzie przeprowadzane i jakich narzędzi użyje się do jego przeprowadzenia, można sklasyfikować je do dwóch podstawowych grup badań.

Przesiewowe badanie prenatalne Kraków

Częściej nazywane też badaniem nieinwazyjnym. Jak sama nazwa wskazuje, jest ono łatwe do przeprowadzenia, dlatego pacjentkom zwykle zaleca się je wykonać w pierwszej kolejności, zanim przejdzie się do ewentualnych badań bardziej inwazyjnych. Dostarcza ono podstawowych informacji na temat ciąży. Nieinwazyjne Badanie prenatalne sprawdza, czy ciąża nie jest przypadkiem mnoga, poznaje płeć dziecka, a także analizuje jego rozwój.

Bezinwazyjność nie oznacza jednak niskiego poziomu zaawansowania. Przesiewowe badania prenatalne Katowice to nie tylko standardowe USG genetyczne, ale też znacznie bardziej nowoczesne testy na poziomie AFP czy nawet nowo odkryte testy NIFTY, które analizują krew matki.

Diagnostyczne badanie prenatalne

Z kolei ten typ badań jest jednocześnie badaniem inwazyjnym, czyli już nieco bardziej skomplikowanym. W jego trakcie materiał badawczy pobiera się ze środowiska, w którym żyje płód, czyli m.in. z krwi i wód płodowych, czasem też z samego łożyska. Diagnostyczne badania prenatalne Katowice na ogół są znacznie dokładniejsze, zwłaszcza w przypadku diagnozowania różnego rodzaju zaburzeń płodu. Lekarze często zalecają je pacjentkom, które obawiają się o stan zdrowia nienarodzonego dziecka.

Każde diagnostyczne badanie prenatalne Kraków wymaga późniejszej analizy pobranego materiału. Najbardziej znanym przykładem takiego badania jest amniopunkcja.