Ciężko oceniać narzędzia chirurgiczne w kontekście ich ważności, ale jednak pośrednio da się to zrobić, bo można uznać, że najczęściej używane narzędzie chirurgiczne będzie narzędziem najważniejszym. W zasadzie to istnieją trzy takie narzędzia. Na pewno żaden chirurg nie byłby w stanie bez nich pracować.

Narzędzie nr 1 – nożyczki

Należą do grupy narzędzi tnących. Pozwalają nacinać i przecinać skórę, a przy tym potrafią działać bardzo precyzyjnie, dlatego też na ogół są wykorzystywane już pod koniec zabiegu czy operacji, kiedy to trzeba zająć się podreperowaniem brzegów rany. Ponadto używa się ich do obcinania zbyt długich fragmentów nici oraz przycinania różnych materiałów opatrunkowych.

Oczywiście nożyczki chirurgiczne tworzą bardzo liczną grupę chirurgicznych narzędzi, w ramach której można dokonać wielu dodatkowych podziałów. Nożyce różnią się kształtem, rozmiarem, budową i zastosowaniem. W tej grupie nie ma miejsca na produkty uniwersalne, przeznaczone do “wszystkiego”.

Narzędzie nr 2 – skalpel

Mimo bogactwa nożyczek to właśnie skalpel jako pierwszy przychodzi do głowy, gdy myśli się o narzędziach chirurgicznych. Służy on do wykonywania nacięć bezpośrednio na tkankach oraz szwach łączących fragmenty skóry. Jego budowa opiera się na dwóch podstawowych elementach – ergonomicznym uchwycie oraz wyspecjalizowanym ostrzu. Części te na ogół są ze sobą trwale złączone, choć w niektórych modelach skalpeli można je rozłączać i używać ich oddzielnie.

Każdy skalpel charakteryzuje się zatem określonym rozmiarem uchwytu oraz określonym rozmiarem ostrza. W przypadku tego narzędzia chirurgicznego możliwa jest niemalże każda wymyślona konfiguracja. Poszczególne uchwyty można łączyć z wybranymi uchwytami. Narzędzie zostaje wtedy precyzyjnie dopasowane do określonych potrzeb.

Narzędzie nr 3 – pinceta

Ostatnie już popularne narzędzie chirurgiczne to pinceta, czyli przyrząd przeznaczony do łapania i przytrzymywania miękkich tkanek, w tym przede wszystkim samej skóry. Pincetę można też wykorzystać do wyjmowania pewnych drobnych dodatkowych narzędzi, takich jak chociażby igły.

W zależności od swojego kształtu, rozmiaru i wykończenia pinceta może mieć różne zastosowania. Jej powierzchnia nie zawsze jest gładka i prosta, albowiem często spotykane są na niej specjalne wyżłobienia albo np. ząbki.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Grupa Anmar.